Eigen risicodrager ziektewet

Eigenrisicodrager Ziektewet

O3 Successen - Eigen risicodrager ziektewet

Strategische overweging: Eigenrisicodrager Ziektewet worden of niet?

O3 werkt al vele jaren samen met een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van zorg-en verzuimbegeleiding.

Verzuim onder controle

Door de gezamenlijke inspanningen van zowel klant als O3 is het verzuim onder controle. Daarom is in samenspraak met de klant in 2016 een analyse uitgevoerd naar de consequenties van de modernisering Ziektewet en eigen risicodragen. Er is in kaart gebracht wat de veranderingen zijn als gevolg van wetswijzigingen; vooral de consequenties voor premies en de financiële en organisatorische gevolgen. Uitkomst van de analyse liet zien dat het voor betreffende klant, om financiële redenen, interessant was om eigen risicodrager Ziektewet te worden.

Procesbegeleiding tot eigen risicodrager

O3 heeft het gehele proces om eigen risicodrager te worden begeleid en zorg gedragen voor de inregeling van de organisatorische en financiële consequenties nadien. Deze consequenties bestonden uit het opnieuw inregelen van de taken en verantwoordelijkheden m.b.t. Wet verbetering Poortwachter (verzuimbegeleiding), wettelijke regelingen en bepalingen m.b.t. de ZW Arborol (ziek uit dienst) en invulling geven aan de uitvoering ZW uitkeringsadministratie (claimbeoordling, uitkeringsadministratie en contact met UWV in de vorm van meldingen en beschikkingen).

Mooi om te zien dat tot op de dag van vandaag de gezamenlijke inspanningen tot het gewenste doel en resultaat leiden.

 

Meer informatie?

Contact

“We leveren niet alleen wat u vraagt, maar vooral wat u nodig heeft.”

Venlo

088-0318880
Noorderpoort 9
5916 PJ Venlo

Bergen op Zoom

088-0318880
Antwerpsestraat 37
4611AB Bergen op Zoom

De Bilt

088-0318880
Prinsenlaan 2
3732 GN De Bilt

Copyright © 2018 O3 – Specialist in duurzame inzetbaarheid | Privacyreglement | Disclaimer | Wij voldoen aan de wettelijke richtlijnen