Periodiek Medisch Onderzoek

Inzet PMO3 als vertrekpunt voor beleid op inzetbaarheid

O3 Successen - Periodiek Medisch Onderzoek

Inzet PMO3 als vertrekpunt voor beleid op inzetbaarheid

In januari 2017 is een PMO3 (Periodiek Medisch Onderzoek) uitgevoerd voor een bedrijf dat actief is in toepassingen voor de medische sector.

Hoe beleid ontwikkelen op inzetbaarheid?

Directe aanleiding was de vraag van het management aan O3 om het bedrijf te adviseren hoe beleid te ontwikkelen op het inzetbaar zijn, worden en blijven van hun medewerkers. O3 heeft hierin geadviseerd om te starten met het uitvoeren van een PMO3, als onderdeel van actief gezondheids- en vitaliteitsbeleid.

Bijna 100% respons

Accent bij het PMO3 lag, naast het inzichtelijk krijgen van het individueel werkvermogen en competenties (en ontwikkelbaarheid), ook op de (arbeidsgerelateerde) gezondheid en leefstijl van medewerkers. Door een uitgebreide gezamenlijke communicatie campagne vooraf, heeft meer dan 90% van het totale medewerkersbestand deelgenomen aan het onderzoek.

Persoonlijk advies

Iedere individuele medewerker heeft een gericht advies ontvangen in de vorm van een persoonlijk rapport met aanbevelingen en een aantal heeft ook nog een aanvullend gesprek gehad met de arts Arbeid & Gezondheid. Op organisatieniveau is een “management samenvatting” teruggekoppeld met daarin een plan van aanpak voor de komende jaren.

Norm voor de toekomst

Dit plan van aanpak is vertaald in een 3 jarig beleidsplan, gericht op het inzetbaar blijven van de medewerkers. Op medewerker niveau zijn individuele inzetbaarheid profielen opgesteld en deze profielen zijn afgezet tegen de gewenste normprofielen. Door deze werkwijze wordt op medewerker- en op organisatie niveau inzichtelijk gemaakt hoe het aanwezige talent maximaal in te zetten en te blijven ontwikkelen. Tevens is een aantal nieuwe profielen aangemaakt gericht op toekomstige functies. Deze profielen worden ingezet om bij de werving & selectie van nieuwe medewerkers de juiste keuze te kunnen maken. Daarnaast is scholing opgezet om bewustwording te creëren voor medewerkers hoe hun eigen gedrag positief kan bijdragen aan een positieve gezondheidsbeleving.

 

Meer informatie?

Contact

“We leveren niet alleen wat u vraagt, maar vooral wat u nodig heeft.”

Venlo

088-0318880
Noorderpoort 9
5916 PJ Venlo

Bergen op Zoom

088-0318880
Antwerpsestraat 37
4611AB Bergen op Zoom

De Bilt

088-0318880
Prinsenlaan 2
3732 GN De Bilt

Copyright © 2018 O3 – Specialist in duurzame inzetbaarheid | Privacyreglement | Disclaimer | Wij voldoen aan de wettelijke richtlijnen