Inzetbaar blijven

In rustig vaarwater komen

Inzetbaar blijven

O3 begeleidt de medewerker en leidinggevenden in het beantwoorden van de vragen: Wat wil ik, wat kan ik, wat kies ik (omdat het bij mij past), wat moet ik doen om daar te komen en welke begeleiding/ondersteuning is hiervoor nodig.

Inzetbaar blijven - O3 - Werk gezond, gezond werkt!

Persoonlijkheid & Competenties & Drijfveren

Door het inzichtelijk maken van persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelbaarheid van competenties en de individuele drijfveren draagt O3 bij aan het verhogen van inzetbaarheid. Door het maximaal benutten van de talenten van medewerker en organisatie wordt inzetbaarheid, productiviteit en tevredenheid vergroot.

Organisatie & Functieprofiel

Door het inzichtelijk maken, wie ben ik als organisatie en wat wil ik uitdragen als organisatie, draagt O3 bij aan het voorkomen van (dreigende) uitval en verhogen van inzetbaarheid. Van belang is vast te stellen welke competenties nodig zijn om de (toekomstige) organisatieontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

Gezondheid & Vitaliteit

Door het inzichtelijk maken van de vereiste gezondheidsprofielen op organisatie en individueel niveau en deze af te zetten tegen de actuele situatie wordt antwoord gegeven op het werkvermogen van mens en organisatie. Uitkomsten dienen als uitgangspunt voor in te zetten acties om het werkvermogen naar het gewenst niveau te krijgen en te houden.

"Een positieve beleving op arbeid leidt tot een verminderde kans op gezondheidsklachten en arbeidsuitval."

Venlo

088-0318880
Noorderpoort 9
5916 PJ Venlo

Bergen op Zoom

088-0318880
Antwerpsestraat 37
4611 AB Bergen op Zoom

De Bilt

088-0318880
Prinsenlaan 2
3732 GN De Bilt

Copyright ¬© 2019 O3 –¬†Specialist in duurzame inzetbaarheid | Privacyreglement | Disclaimer | Wij voldoen aan de wettelijke richtlijnen