Inzetbaar zijn

De juiste koers varen

Inzetbaar zijn

o3 betrekt medewerker en leidinggevende actief in hun eigen rol en verantwoordelijkheid om inzetbaar te zijn. o3 heeft een gids- en/of regiefunctie voor de inzet van de juiste oplossingen.

Inzetbaar zijn - O3 - Werk gezond, gezond werkt!

Rol leidinggevenden

Door de overtuiging dat werk een gezondheid bevorderende factor is, hebben leidinggevenden een belangrijke invloed en zijn mede verantwoordelijk op het inzetbaar zijn van medewerkers. o3 ondersteunt leidinggevenden in het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Desgewenst kan o3 ondersteunen, begeleiden, adviseren en/of toetsen bij het opstellen en ontwikkelen  van beleid op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Rol medewerkers

Primair blijft de medewerker zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt als het gaat om levensstijl, kiezen voor wel of geen verzuim, invulling geven aan eigen ontwikkeling als mens en als medewerker. o3 kan een ondersteunende en uitvoerende rol vervullen naar medewerkers met vragen omtrent levensstijl, een concrete zorghulpvraag en/of een gidsfunctie in zorgland.

Beleid

Door een toenemende (ervaren) werkdruk, een veranderende omgeving, continue veranderende persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden, is het essentieel beleid te ontwikkelen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

“Het maximaal functioneren van een organisatie wordt bepaald door de som van het maximaal functioneren van de individuele werknemers.”