Onze successen

Onze successen

Met 15 jaar ervaring hebben wij met veel verschillende vraagstukken te maken gehad. Hier vindt u een greep uit onze successen en wat het voor onze klanten gebracht heeft.

O3 Successen - Duurzame inzetbaarheid

Gerichte investeringen in inzetbaarheid leiden tot vitale en betrokken medewerkers.

o3 ontzorgde, voor een truck specialist, in de gehele verzuimbegeleiding vanaf de eerste ziektedag. Gedurende deze samenwerking kwam het bedrijf voor een gigantische verandering te staan. o3 is gevraagd een advies uit te brengen hoe het bedrijf en de medewerkers te begeleiden in het proces naar deze “nieuwe” toekomst. Door het organiseren en begeleiden van een aantal sessies met directie en overige stakeholders is inzichtelijk gemaakt welke potentiële besparing gerealiseerd kan worden door actief te investeren in duurzame inzetbaarheido

O3 Successen - Periodiek Medisch Onderzoek

Inzet PMO3 als vertrekpunt voor beleid op inzetbaarheid

Directe aanleiding was de vraag van onze klant aan o3 om het bedrijf te adviseren hoe beleid te ontwikkelen op het inzetbaar zijn, worden en blijven van hun medewerkers. o3 heeft hierin geadviseerd om te starten met het uitvoeren van een PMO3, als onderdeel van actief gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Deze basis heeft geleid tot een 3 jarig beleidsplan gericht op inzetbaar blijven van de medewerkers.

O3 Successen - Eigen risicodrager ziektewet

Strategische overwegingen: Eigenrisicodrager Ziektewet worden of niet?

o3 werkt al vele jaren samen met een ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van zorg- en verzuimbegeleiding. Door de gezamenlijke inspanningen van zowel klant als o3 is het verzuim onder controle. Daarom is in samenspraak met de klant in 2016 een analyse uitgevoerd naar de consequenties van de modernisering Ziektewet en eigen risicodragen. o3 heeft het gehele proces om eigen risicodrager te worden begeleid en zorg gedragen voor de inregeling.

“We leveren niet alleen wat u vraagt, maar vooral wat u nodig heeft.”