Inzetbaar worden

De windrichting is niet te bepalen wel de stand van de zeilen

Inzetbaar worden

o3 denkt en handelt vanuit de visie dat werk een gezondheid bevorderende factor is. Ondersteunende acties dienen altijd te leiden tot blijvende werkhervatting.

Inzetbaar worden - O3 - Werk gezond, gezond werkt!

Actualiseren

Achterhaal de achterliggende oorzaken waarom een medewerker niet (of gedeeltelijk) inzetbaar is. 

Inzicht

Focus op de mogelijkheden die een medewerker heeft in plaats van te focussen op zijn/haar beperkingen.

Plan van aanpak

Bepaal gezamenlijk wat het uiteindelijk gewenste doel/resultaat is. Uitgangspunt is te komen tot het inzetten van acties die leiden tot een verantwoorde en duurzame werkhervatting/werkbehoud.

“o3 beschikt over een team van eigen professionals en heeft directe toegang tot professionals om tot het gewenste resultaat te komen.”