Automatisch opslaan 2018-07-02 10:31

Graag willen we u informeren over de genomen maatregelen n.a.v. de laatste ontwikkelingen van het Corona virus (Covid-19)

o3 laat uw medewerkers en organisatie beter functioneren

o3 ontzorgt bij het inzetbaar worden, zijn en blijven

Specialist in duurzame inzetbaarheid - O3

Inzetbaar worden, zijn en blijven

o3 heeft een mensgerichte aanpak, waarbij doel- en resultaatgericht werken voorop staat. Sturing op gedrag, gezondheid, talent en de ontwikkelbaarheid van talent voor leidinggevenden en medewerkers. De gedachte dat werk een gezondheid bevorderende factor is, leidt tot betere resultaten binnen een organisatie. Werken met o3 leidt tot een gezondere bedrijfscultuur!

Werken met o3 betekent

o3 kijkt in de eerste plaats naar de mogelijkheden van medewerkers en niet enkel naar hun beperkingen. Daarbij gaat o3 uit van een integrale benadering en samenwerking tussen diverse professionals waarbij ruim aandacht is voor gedragsmatige aspecten binnen inzetbaarheid. Beperkingen hebben immers vaak niet (of niet alleen) een medische achtergrond, maar komen voort uit achterliggende oorzaken. Onze dienstverlening borgt dat deze achterliggende oorzaken worden opgespoord en aangepakt.

“Mensen maken een organisatie; daarom wil o3 graag de mens achter de mens (leren) kennen.”