Duurzame inzetbaarheid

Investeren in inzetbaarheid loont!

O3 Successen - Duurzame inzetbaarheid

Gerichte investeringen in inzetbaarheid leiden tot vitale en betrokken medewerkers.

Voor een truck specialist opererend in Zuid Oost Nederland is O3 destijds gestart dit bedrijf te ondersteunen in de verzuimbegeleiding vanaf dag 1. Vanaf de eerste ziektedag zorgde O3 voor een deugdelijke registratie en opvolging conform de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Door het trainen van de leidinggevenden is gaandeweg de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding door het bedrijf zelf overgenomen. Gezamenlijke inspanningen hebben ertoe geleid dat vanaf 2017 er alleen nog een bedrijfsarts periodiek gedetacheerd is op de verschillende locaties. De volledige uitvoering van de WvP (uiteraard met uitzondering van het inzetten van de bedrijfsarts) wordt nu door het bedrijf zelf uitgevoerd.

Klaar voor een nieuwe toekomst?

Aangezien het bedrijf momenteel voor een gigantische verandering staat, is O3 gevraagd een advies uit te brengen hoe het bedrijf en de medewerkers te begeleiden in het proces naar deze “nieuwe” toekomst.

Door het organiseren en begeleiden van een aantal sessies met directie en overige stakeholders is, aan de hand van een door TNO ontwikkeld en gevalideerd instrument waarvoor O3 gecertificeerd is om dit instrument toe te passen, inzichtelijk gemaakt welke potentiële besparing gerealiseerd kan worden door actief te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Haalbaarheid

Op organisatie niveau is door middel van een organisatiecultuurscan inzichtelijk gemaakt wat de haalbaarheid en slagingskans is van de ambitie van het bedrijf om de gewenste veranderingen te implementeren. De uitkomsten van de scan zijn gebruikt om de wijzigingen in (toekomstige) functies en gevraagde competenties op medewerker niveau inzichtelijk te krijgen. Vervolgens zijn ideaalprofielen opgesteld voor bestaande functies en voor toekomstige functies.

DIMO

Aansluitend is op medewerker niveau door middel van een DIMO (Diagnostisch Instrument voor Mens en Organisatie) in kaart gebracht wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat moet ik doen om daar te komen. Door het actief inzetten van een DIMO wordt onnodig (lang)verzuim voorkomen.

Volgende stap is de HR afdeling op te leiden zodat deze zelf de DIMO kan toepassen en onderhouden.

 

Meer informatie?

Contact

“We leveren niet alleen wat u vraagt, maar vooral wat u nodig heeft.”

Venlo

088-0318880
Noorderpoort 9
5916 PJ Venlo

Bergen op Zoom

088-0318880
Antwerpsestraat 37
4611AB Bergen op Zoom

De Bilt

088-0318880
Prinsenlaan 2
3732 GN De Bilt

Doorgeven

> Mutaties doorgeven

VMPlus

> Login VMPlus

Copyright © 2018 O3 – Specialist in duurzame inzetbaarheid | Privacyreglement | Disclaimer | Wij voldoen aan de wettelijke richtlijnen