o3.nu B.V. gecertificeerde arbodienst

Vol trots mogen we aangeven dat o3.nu B.V. per september 2022 door DNV erkend is als gecertificeerde arbodienst.

 
Na een intensief proces van maanden en diverse audits is dit resultaat behaald.

Met name de opmerking van de auditors dat ze onder de indruk is van onze visie op arbeid en gezondheid en de wijze waarop we hier invulling aan geven is de basis om tot nog betere dienstverlening te komen.

Tegelijkertijd is deze erkenning een motivatie om nog nadrukkelijk door te gaan op de ingeslagen weg en met elkaar, onze klanten en hun werknemers elke dag weer het verschil te maken.

Dank aan eenieder voor zijn/haar bijdrage.

 Richard Stammen